Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan ditt personvern berøres som besøkende på Sola Boligservice sitt nettsted www.solabo.no og tilhørende subdomener som er rettet mot offentligheten, og hvordan og hvorfor vi samler og bruker denne informasjonen.

Dine rettigheter rundt ditt personvern

Som bruker av vårt nettsted har du visse rettigheter i forhold til ditt personvern. Disse kan du lese utførlig om her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/KAPITTEL_gdpr-3#KAPITTEL_gdpr-3

Kort oppsummert gjelder følgende:

  • Du har rett til innsyn og kan be om kopi av alle opplysninger vi behandler om deg, og har i gitte tilfeller krav på dataportabilitet av disse.
  • Du kan korrigere dine personopplysninger og be oss rette eller supplere opplysninger som er feil eller misvisende.
  • I gitte situasjoner kan du be om å få opplysninger om deg selv slettet eller begrense vår behandling av opplysninger om deg.
  • Du har rett til å protestere mot en behandling av personopplysninger om deg og å klage på vår behandling av personopplysninger. 
  • Dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger eller ønsker å benytte noen av dine rettigheter kan du kontakte oss ved å sende en e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Cookies

Informasjonskapsler eller cookies er små tekstfiler som er plassert på datamaskinen din av nettsteder du besøker. De er mye brukt for å få nettsteder til å fungere genrelt, eller fungere mer effektivt, samt å gi informasjon til eiere av nettstedet.

Lenker

Når dette nettstedet lenker til andre nettsteder for andre organisasjoner, dekker ikke denne personvernserklæringen hvordan disse behandler personlig informasjon. Vi er ikke ansvarlig for innhold eller drift av andre organisasjoners nettsteder du eventuelt måtte havne på via lenker på vårt nettsted. Lenker til andre nettsteder er ikke ytterligere merket.

Formål og rettslig grunnlag for behandling

Hensikten med å implementere alt som er nevnt ovenfor er å opprettholde og overvåke ytelsen til nettstedet vårt og konstant kunne forbedre nettstedet og tjenestene det tilbyr til våre brukere. Det juridiske grunnlaget for å behandle dine personlige data er artikkel 6 (1) i GDPR og tilsvarende implementering i Lov om behandling av personopplysninger, som tillater oss å behandle personopplysninger når det er nødvendig for våre legitime interesser.

Øvrige formål og aktiv samtykke

Dine data brukes kun av oss til de formål vi oppgir i denne erklæringen. Hvis vi samler inn personopplysninger via nettstedet vårt på annen måte eller for andre formål, vil det på forhånd bli opplyst om det og vil kreve aktiv samtykke.